Image

Spoeddienst

Tandarts

Als zich tijdens openingsuren van de praktijk een spoedgeval voordoet, bijvoorbeeld een ongeval m.b.t. het gebit of een acute hevige pijnklacht dan kunnen wij meestal diezelfde dag ruimte maken om u te helpen. Voor zeer ernstige - acute - pijnklachten of een ongeval buiten onze openingstijden zijn we  aangesloten bij de Tandartsenpost Eindhoven. De spoeddienst is bereikbaar via het centrale nummer 040 - 3 111 915 / www.tandartsenposteindhoven.nl .


Houdt er rekening mee dat aan deze spoeddienst extra kosten zijn verbonden die ter plekke contant moeten worden voldaan.

De behandeling van een plaatsvervangende tandarts beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. Voor eventuele vervolgbehandelingen en voorzieningen wordt u naar uw eigen tandarts verwezen.

Huisarts
Apotheek
Ziekenhuis

Informatie

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Disclaimer