Huisregels

 • Wij werken op afspraak. Afspraken maken en verzetten kunt u telefonisch of via de website doen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0495-585990, van maandag t/m woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur, op donderdag van 12.00-16.00uur. Buiten deze tijden kunt u een boodschap voor ons inspreken op het antwoordapparaat. We luisteren dit gedurende de dag meerdere malen af en bellen u zonodig terug.
 • Heeft u een (dringende) pijnklacht, dan verzoeken we u vriendelijk voor 9.30 uur ’s ochtends te bellen. Indien mogelijk wordt u dan dezelfde dag nog geholpen op de daarvoor bestemde tijden.
 • Buiten de openingstijden van de praktijk, kunt u bellen met Tandartsenpost Eindhoven telefoonnummer: 040-3111915.
 • U kunt ons ook bereiken op e-mailadres info@tandartspraktijk-cranendonck.nl. Voor onze meest actuele gegevens kunt u terecht op onze website http://www.tandartspraktijk-cranendonck.nl/ 
 • Een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.
 • U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte afspraken. Wij gaan ervan uit dat u uw afsprakenkaartje bewaart en/of uw afspraken zelf noteert.
 • Wij verwachten van u dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Dit gaat dan om o.a. gewijzigde gezinssamenstelling, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, verandering van verzekering, maar ook en vooral om wijzigingen in uw gezondheid. Patiënten hebben soms geen weet van het belang van bijvoorbeeld medicijngebruik, ziektes en aandoeningen in het verleden, allergieën e.d. Daarom is het van belang uw gezondheid goed in kaart te brengen, om zo zorgvuldig mogelijk onze zorg te kunnen uitvoeren.
 • Wij voeren minimaal 1 x per jaar een tandheelkundige controle bij u uit. Indien wij dat nodig achten, verwijderen we daarbij ook tandsteen, zodat optimale reiniging van uw gebit mogelijk is.
 • Wij streven ernaar al onze patiënten optimale tandheelkundige zorg te bieden. Daar staat tegenover dat wij van u ook een goede mondhygiëne (mogen) verwachten. Wij zullen u daar, indien nodig, ook in adviseren.
 • Iedere paar jaar maken wij röntgenfoto’s. Dit is nodig om goede, diagnostische tandheelkunde te kunnen bedrijven.
 • Wij proberen op een prettige manier met onze patiënten samen te werken. Agressief gedrag, verbaal of lijfelijk, gericht op tandarts of assistenten, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 • Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Misverstanden zullen we te allen tijde proberen in alle redelijkheid en in samenspraak met u op te lossen.
 • Uw en onze tijd is kostbaar. Dat begrijpen we. Wij doen daarom ons uiterste best om stipt en via onze agenda te werken. Toch kan het soms zo zijn dat u langer moet wachten dan u -en wij- aanvankelijk hadden ingeschat. Dat kan gebeuren door een behandeling die onverwachte complicaties met zich meebrengt, of doordat er een spoedgeval tussendoor is gekomen. We gaan ervan uit dat onze patiënten hier begrip voor hebben. Indien u zelf met een spoedeisende klacht bij ons komt, wilt u ook graag zo spoedig mogelijk geholpen worden.
 • Rekeningen krijgt u via Infomedics. Dit is een factoring maatschappij. De nota ontvangt u thuis, via email of wordt rechtstreeks via uw zorgverzekeraar geind. U bent verantwoordelijk voor tijdige betaling zoals ook vermeld in de betalingsvoorwaarden.
 • Heeft u vragen over vergoedingen, dan kunt u zich wenden tot uw eigen verzekeraar. U kunt voor behandelingen boven de 250 euro een begroting krijgen.
 • Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt u gevraagd om hiervoor een formulier te ondertekenen dat u het eens bent met het doorsturen of ontvangen van uw dossier.
 • Indien u een meningsverschil heeft met onze praktijk en denkt dat de behandelaar aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde).