Klachten

Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Wij kunnen dan uitleggen waarom iets op een bepaalde manier is gedaan. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen we er samen niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsvereniging KNMT. Via de patientenwebsite www.allesoverhetgebit.nl kunt u via een contactformulier vragen stellen aan TIP. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Wij zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister tandartsen.