Kwaliteitsregister

Onze tandartsen zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister voor Tandartsen (KRT).

Het KRT is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Het KRT is een keurmerk. Dus bent u op zoek naar een tandarts die aan kwaliteitsbevordering doet? Kies dan voor een tandarts die staat ingeschreven in het KRT. Want dan kiest u voor een tandarts die zijn vakkennis bijhoudt. Die de gedragsregels respecteert en de praktijkrichtlijnen naleeft. Die aandacht heeft voor zijn patiënten en open staat voor vragen en feedback. En die ook als het gaat om de Nederlandse taal adequaat communiceert. Meer informatie over het KRT kunt u vinden op hun website.

Tandartsen die in het Kwaliteitsegister Tandartsen ingeschreven zijn voldoen aan de vijf registratienormen:

> De tandarts is gediplomeerd en heeft een geldige BIG-registratie
> De tandarts volgt bij- en nascholing om zijn vak bij te houden
> De tandarts werkt volgens praktijkrichtlijnen
> De tandarts stelt zich open en toetsbaar op voor collega’s en patiënten
> De tandarts spreekt Nederlands.