(Paro-)Preventieassistenten

Binnen Tandartspraktijk Cranendonck werken meerdere (paro-) preventieassistenten. Zij zijn tandartsassistenten die verder opgeleid zijn in het uitvoeren van preventieve handelingen, het geven van plaatselijke verdoving en mondhygiëne. Daarnaast bieden zij ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiëntenbehandeling.

Handelingen welke zij uitvoeren zijn o.a.:

  • Afnemen van vragen ter controle van de anamnese die door de tandarts of mondhygiënist is afgenomen (vragenlijst medicijngebruik/gezondheid)
  • Uitvoeren van een plak (plaque) kleurtest
  • In kaart brengen van conditie tandvlees
  • Verwijderen van tandsteen en plak (plaque) 
  • Polijsten van tanden en kiezen
  • Aanbrengen van fluoride
  • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging

Daarnaast kan een (paro-)preventieassistent na het volgen van aanvullende cursussen ook nog andere handelingen uitvoeren zoals het sealen van tanden en kiezen en het geven van plaatselijke verdoving.

(Paro-) preventieassistenten:

Nadia Kruijssen – van Hulsel (ppa)
Marion Wessels (pa)
Floor Neerhoff (pa)